Anmälan/Regler

Anmälan och regler till PokerRun 2019 

       Smedjebacken eller Mälaren

Regler för deltagande:


Minimikrav för deltagande: Båten skall vara en  minst 20 fot lång och klara en marschfart på 35-40 knop. Ska ha karaktär av amrekansk muskelbåt. Dispens ges till ca 3 till 4 båtar. 

(Avvikelser kan göras. Skriv då vad det gäller i anmälan)

  

 

Obligatoriska säkerhetsregler för SPR, Smedjebackens Poker Run

 

 • Alla deltagare måste använda flytväst under färd.
 • Förare får ej vara påverkad av alkohol under färd.
 • Där fartbegränsningar råder ska dessa respekteras.
 • Passera inte Masterbåt så länge den visar flagga.
 • Om man väljer att avbryta sitt deltagande bör ledningen meddelas via telefon.
 • Föraren måste använda ett "dödmans grepp" under färden.
 • Håll avstånd till övriga båtar.
 • Håll uppsikt bakåt INNAN du stannar eller väjer åt sidan.
 • All åkning sker på egen risk, och arrangören har inget ansvar för grundstötning eller olyckor.
 • Angiven rutt är endast ett förslag och varje båt navigerar själv.


 • Läs vilka regler som gäller för deltagare innan du fyller i anmälan.
 • När vi fått din anmälan skickar vi betalningsinformation så snart det är möjligt.
 • Anmälningsavgiften, 500 kr/båt. Info om deltagare/person och avgifter kommer inom kort.

Anmälan till Smedjebackens eller Mälarens PokerRun

Skicka en bild på din båt genom att klicka här: 

Då öppnas din epost så du kan skicka den eller smb@pokerrun.nu