Regler

Minimikrav för deltagande: Båten skall vara en  minst 20" fot lång och klara en marschfart på 35-40 knop

(Avikelser kan göras.)

  

 

Obligatoriska säkerhetsregler för SPR, Smedjebackens Poker Run

 

  • Alla deltagare måste använda flytväst under färd.
  • Förare får ej vara påverkad av alkohol under färd.
  • Där fartbegränsningar råder ska dessa respekteras.
  • Passera inte Masterbåt så länge den visar flagga.
  • Om man väljer att avbryta sitt deltagande måste ledningen meddelas via telefon.
  • Föraren måste använda ett "dödmans grepp" under färden.
  • Håll avstånd till övriga båtar.
  • Håll uppsikt bakåt INNAN du stannar eller väjer åt sidan.
  • All åkning sker på egen risk, och arrangören har inget ansvar för grundstötning eller olyckor.
  • Angiven rutt är endast ett förslag och varje båt navigerar själv.

 

 

 

Copyright © 2015, GP&MH. All Rights Reserved.